4 av 18: Thor

Total nördtid: 7h 57m

Osedd sen innan.. bra. Knyter upp historien.