När utrymmet är otillräckligt

Fick nån notis på telefon om att det är otillgängligt utrymme

Och när den säger att jag ska ta bort lite filer hej å hå. Om man bara använder synkning på kalender och kontakter…. å lagringsutrymmet är otillräckligt… ja ok. Jag får sluta känna folk å sluta ha så mycket kalender planeringar för att de inte ska upp så mycke plats?