4 thoughts on “Grattis Intel

  1. Meeeeeeeeeenh, de är ju sånt hära du ska skriva på fäjsbok så man vet de så man kan gratta na.. Hur kul tro du de känns nura när jag missa de i år igen ba fatt du inte säg nå? 🙁

Comments are closed.