10 av 18: Guardians of the Galaxy

Total nördtid: 20h 29m

Här är det ju nästan klart vem som är slutliga ondaste varelsen.