När det blev för dyrt

När det blev för dyrt för att tona 5 rutor på bilen och man bara hade råd med två…… nästan.

Men det fyller förmodligen nån funktion.. som ingen skulle jag tro.