Dags för utbyte

Efter ganska exakt ett år blev det dags att byta ut kaffekvarn då den började mala allt i samma storlek

Tack för den här tiden Melitta Molino

Och så får vi se hur det kommer att att gå för din ersättare Navaris

Swosh swosh en kopp kaffe tack